Jedná se o modul propojení transportních a reakčních numerických modelů formou doplňku pro softwarový produkt FEFLOW 6.2. Toto propojení představuje řízené volání reakčního simulačního výpočtu v průběhu simulace transportu látek. Toto řízení je založeno na řadě výpočtů reakčního modelu ve fázi „učení“ a následném nastavení forem výpočtů dle připravených schemat s využitím předpočítaných dat uložených vhodným způsobem v pracovní databázi.

Softwarová komponenta „Communicator“ je výsledkem řešení projektu č. TA02021132V002 spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky a DHI a.s.

Řešiteli projektu byly Technická univerzita v Liberci, DHI a.s. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Licence

Vlastníky výsledku jsou Technická univerzita v Liberci, DHI a.s. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Smluvní vztah mezi vlastníky výsledku a uživatelem vzniká instalací či kopírováním tohoto produktu na počítač či jiný hardware.

Úplné znění licenční smlouvy stáhnete zde.

Návod k instalaci

Komponenta je určena pro propojení FEFLOW verze 6.2 a GWB verze 9.0 a databáze PostgreSQL 9.3. Před instalací komponenty je třeba, abyste měli nainstalovány FEFLOW a GWB v příslušných verzích. Databáze PostgreSQL je volitelným doplňkem.

Instalační soubor je určen pro systém MS Windows 7. Spusťte instalační soubor a instalujte ho do adresáře, ve kterém máte oprávnění přepisovat soubory. Spolu s komponentou Communicator budou instalovány také vzorové xml soubory, které budete upravovat pro vlastní aplikaci.

Pro správnou funkci komponenty Communicator je třeba, aby systémová proměnná PATH obsahovala cestu k souboru GWB.exe.

Komponentu je třeba zaregistrovat v programu FEFLOW jako plug-in.

Návod k použití

Návod k použití stáhnete zde

Download

Licenční smlouva

Návod k použití

Stahování instalačního souboru započne po vyplnění a odeslání následujícího formuláře.

*Povinná položka